Ασκήσεις Φυσικοθεραπείας

Πρόγραμμα ασκήσεων φυσικοθεραπείας, για ασθενείς με νόσο Πάρκινσον προ και μετά από το χειρουργείο.

Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα των ασκήσεων (PDF).
Parkinson's disease & DBS
It is estimated that 1% of people over the age of 60 years suffers from a parkinsonian syndrome. PD is characterized by akinesia, tremor, rigidity, postural disturbance, mental symptoms etc. The most impressive symptom is the inhibition of the automatic movements (poverty of movements), called akinesia.


Introduction to DBS

Deep brain stimulation (DBS) is increasingly accepted as an adjunct therapy for Parkinson’s disease.
DBS was pioneered by Benabid and colleagues in Grenoble in the late 1980s as an alternative to ablative stereotaxy. DBS is based on the observation that high-frequency electrical stimulation of specific brain targets can mimic the effect of a lesion without the need for destroying brain tissue. For chronic stimulation a permanent lead is implanted into the target area within the brain and connected to a fully implanted neurostimulation device. The stimulator settings can be adjusted telemetrically with respect to electrode configuration, current amplitude, pulse width and pulse frequency.

DBS is in principle reversible and does not preclude the use of possible future therapies in Parkinson’s disease, which may require the integrity of the basal ganglia circuitry.
Candidates for surgery suffer from intractable tremor or from long-term complications of levodopa therapy, such as motor fluctuations (on-off states) and severe dyskinesias.


Fig. 1. Figure of the DBS hardware.


Fig. 2.
The implanted electrodes of the DBS hardware.

 

Fig 3. Surgery during a DBS procedure in Patras University Hospital.