Ασκήσεις Φυσικοθεραπείας

Πρόγραμμα ασκήσεων φυσικοθεραπείας, για ασθενείς με νόσο Πάρκινσον προ και μετά από το χειρουργείο.

Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα των ασκήσεων (PDF).
Curriculum Vitae

CONSTANTOYANNIS CONSTANTINE M.D., Ph.D

Date and place of birth: May 6, 1966 Athens, Greece

Nationality: Hellenic


Tel.: +30-2610.999.495
Fax : +30-2610.992.997
eMail: cconst@upatras.gr

Web page: http://fns.med.upatras.gr

Marital status: Married, with 2 kids


EDUCATION:

 • 1984 Graduation from High school,
 • 1990 Graduation (very good) from Medical School. University of Athens - Greece,
 • 1990 License to practice Medicine in Greece,
 • 1998 Board by the European Neurosurgical Examination Committee of the EANS ,(written exam), Madeira-Portugal, Sept 5, 1998,
 • 1999 Board by the Greek Neurosurgical Examination Committee, Athens, Greece, June 21, 1999.


WORK EXPERIENCE:

 1. 1990 - 1991: Resident of General Surgery, Regional Hospital of Corinth-Greece,
 2. 1991 - 1993: Medical Practitioner in the Greek Army (compulsory service),
 3. 1/1994 - 7/1994: Resident of General surgery, University of Athens, Greece,
 4. 1994 - 1996: Resident of Neurosurgery, University of Patras, Greece,
 5. 1996 - 1999: Chief Resident of Neurosurgery,University of Patras, Greece,
 6. 2000 - 2001: Attending Neurosurgeon, University of Patras, Greece,
 7. 1/2001 - 7/2001: Clinical Observer, Neurosurgical Department Umea University, Sweden,
 8. 7/2002 - 7/2003: Clinical Fellowship of Stereotactic and Functional neurosurgery in Surgical Centre of Movement Disorders, Department of Neurosurgery, University of British Columbia, Canada,
 9. 12/2005 - 2011: Assistant Professor of Neurosurgery, Director Functional Neurosurgery Unit, Patras University Hospital, Patras, Greece.


 Current activity

 • Assistant Professor of Neurosurgery in Patras University Hospital. Clinical Director of the Stereotactic and Functional Neurosurgery Programm in Patras University, including the Deep Brain Stimulation Clinic for treatment of movement disorders (Parkinson’s disease, dystonia, tremor), trigeminal neuralgia, spasticity, chronic pain.
 • More than 600 operations performed the last 4 years (trauma, functional, spinal procedures-instrumentation, brain tumors, pain procedures etc).


 Research activity

 • Deep Brain Stimulation applications, brain plasticity, disorders of consciousness, mild head injury, neuronavigation solutions in Neurosurgery.
 • National Coordinator ‘European network for the study of dystonia syndromes’, Cost action 1101, European Cooperation in Science and Technology.


PUBLICATIONS (MEDLINE):

 1. Constantoyannis C., Tzortzidis F., Papadakis N. Internuclear Ophthalmoplegia and minor head injury: A case report. British Journal of Neurosurgery. 12: 377-379, 1998.
 2. Partheni M., Miliaras G., Constantoyannis C., Papadakis N. Whiplash injury. The journal of Rheumatology. 26: 1206-7, 1999.
 3. Partheni M., Constantoyannis C., Ferrari R., Miliaras G., Papadakis N. Whiplash injury. The journal of Rheumatology. 26: 2717, 1999.
 4. Ferrari R., Partheni M., Constantoyannis C. Prevalence of temporomandibular symptoms in healthy Greek Subjects. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 88:115-6, 1999.
 5. Partheni M., Constantoyannis C., Ferrari R., Voulgaris S., Papadakis N. A prospective controlled study of outcome of the acute whiplash injury in Greece. Clinical and Experimental Rheumatology. 18: 67-71, 2000.
 6. Ferrari R., Constantoyannis C., Papadakis N. A cross – cultural study of symptom expectation following minor head injury between Canada and Greece. Clinical Neurology and Neurosurgery. 103: 254-259, 2001.
 7. Constantoyannis C., Konstantinou D., Kourtopoulos H., Papadakis N. Conservative management of large volume herniated cervical disks. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 25: 188-92, 2002.
 8. Constantoyannis C., Kourtopoulos H. Transcranial Doppler sonography in Neurosurgery. Lakardidningen. 15: 1686-1690, 2002.
 9. Berk C., Constantoyannis C., Honey C. The treatment of trigeminal neuralgia in patients with multiple sclerosis using percutaneous radiofrequency rhizotomy. Can J Neurol Sciences. 30: 220-223, 2003.
 10. Ferrari R., Constantoyannis C., Papadakis N. Laypersons’ expectation of the sequelae of whiplash injury. A cross-cultural comparative study between Canada and Greece. Med Science Monit. 9: 120-124, 2003.
 11. Sakellaropoulos G., Kagadis G., Karystianos C., Karnabatidis D., Constantoyannis C., Nikiforidis G. An experimental environment for the production, exchange and discussion of fused radiology images, for the management of patients with residual brain tumor disease. Med Inform Internet Med. 28: 135-46, 2003.
 12. Constantoyannis C., Sahidi S., Kourtopoulos H. Spinal subdural hematoma after epidural anesthesia: a diagnosis not to be missed. Hosp Med. 64(11): 682-3, 2003.
 13. Constantoyannis C., Honey C. Electrocardiographic artifacts in patients with deep brain stimulators. Can J Neurol Sci. 31(3): 343-6, 2004.
 14. Constantoyannis C., Partheni M. A fatal head injury resulting from boxing. Br J Sports Med. 38(1): 78-9, 2004.
 15. Heran N., Berk C., Constantoyannis C., Honey C. Neuroepithelial cysts presenting with movement disorders. Report of two cases and review of the literature. Can J Neurol Sci. 30(4): 393-6, 2003.
 16. Constantoyannis C., Kumar A., Stoessl A., Honey C. Tremor induced by thalamic deep brain stimulation in a patient with complex regional facial pain. Mov Disord. 19(8): 933-6, 2004.
 17. Constantoyannis C., Konstantinou D., Dimopoulos P., Maraziotis T. Atlantoaxial instability and myelopathy due to an ossiculum terminale persistent. Med Sci Monit. 10(10): CS63-7, 2004.
 18. Konstantinou D., Chroni E., Constantoyannis C., Dougenis D. Klippel –Feil syndrome presenting with bilateral thoracic outlet syndrome. Spine. 29: 189-92, 2004.
 19. Constantoyannis C., Berk C., Honey C., Mendez I., Brownstone R. Reducing hardware-related complications of deep brain stimulation. Canadian Journal of Neurological Sciences. 32: 194-200, 2005.
 20. Chroni E., Konstantinou D., Constantoyannis C., Dougenis D. Klippel – Feil syndrome presenting with bilateral thoracic outlet syndrome (letter). Spine. 30(12): 1473-4, 2005.
 21. Mercado R., Constantoyannis C., Mandat T., Kumar A., Schulzer M., Stoessl A, Honey C. Expectation and the placebo effect in Parkinson ‘s disease patients with subthalamic nucleus deep brain stimulation. Movement Disorders. 21(9): 1457-61, 2006.
 22. Constantoyannis C., Sakellaropoulos G., Kagadis G., Katsakiori P., Maraziotis T., Nikiforidis G., Papadakis N. Transcranial cerebral oximetry and Transcranial Doppler sonography in patients with ruptured cerebral aneurysms and delayed cerebral vasospasm. Medical Science Monitor. 13(10): 35-40, 2007.
 23. Constantoyannis C., Kagadis G., Chroni E. Percutaneous balloon compression for trigeminal neuralgias and autonomic cephalalgia. Headache. 48: 130-34, 2008.
 24. Constantoyannis C., Kagadis G., Ellul J., Z. Kefalopoulou Z., Chroni E.. Nucleus ventralis oralis deep brain stimulation for postanoxic dystonia. Mov Disord. 24(2): 306-308, 2009.
 25. Kefalopoulou Z., Markaki E., Paschali A., Vassilakos P., Ellul J., Constantoyannis C. A double blind study of a patient with tardive dyskinesia treated by GPi DBS. Acta Neurol Scand. 119: 269-73, 2009.
 26. Kefalopoulou Z., Markaki E., Constantoyannis C. Avoiding abducens nerve palsy during the percutaneous balloon compression procedure. Stereotact Funct Neurosurg. 87: 101-104, 2009.
 27. Katsakiori P., Kefalopoulou Z., Markaki E., Paschali A., Ellul J., Kagadis G., Chroni E., Constantoyannis C. DBS for secondary dystonia. Results in 8 cases. Acta Neurochirurgica. 151: 473-78, 2009.
 28. Paschali A., Messinis L., Lyros E., Constantoyannis C., Kefalopoulou Z., Papathanasopoulos P., Vasilakos P. Cognitive and double tracer SPECT characteristics in Parkinson Disease patient’s candidates for Deep Brain Stimulation of the Subthalamic Nucleus. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 36(11): 1851-8, 2009.
 29. Constantoyannis C., Papadas T., Konstantinou D. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis as a cause of progressive dysphagia. Cases Journal. 23(1): 416-8,2008.
 30. Paschali A., Lakiotis V., Messinis L., Markaki E., Constantoyannis C., Ellul J., Vassilakos P. Dopamine Transporter SPECT/CT and Perfusion Brain SPECT Imaging in Idiopathic Basal Ganglia Calcinosis. Clinical Nuclear Medicine. 34(7): 421-423, 2009.
 31. Trachani E., Constantoyannis C., Sirrou V., Kefalopoulou Z., E. Markaki E., Chroni E. The effect of Deep brain stimulation on sweating function in patients with Parkinson’s disease. Clin Neurology Neurosurgery. 112: 213-17, 2010.
 32. Markaki E., Kefalopoulou Z., Paschali A., Georgiopoulos M., Constantoyannis C. Meige syndrome: a segmental dystonia treated by bilateral globus pallidus DBS. Clin Neurology Neurosurgery 112:344-6, 2010.
 33. Paschali A., Messinis L., Kargiotis O., Lakiotis V., Kefalopoulou Z., Constantoyannis C., Papathanasopoulos P., Vassilakos P. SPECT neuroimaging and neuropsychological functions in different stages of Parkinson's disease. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 37:1128-40,2010.
 34. Kefalopoulou Z., Paschali A., Ellul J., Chroni E., Vassilakos P., Constantoyannis C. Regional Cerebral Blood Flow changes induced by Deep Brain Stimulation in Secondary Dystonia. Acta Neurochirurgica 152:1007-14,2010.
 35. Georgiopoulos M., Kefalopoulou Z., Ellul J., Chroni E., Constantoyannis C. Vegetative state and minimal conscious state: therapeutic implications. Stereot Funct Neurosurgery 88:199-207,2010.
 36. Spinos P., Sakellaropoulos G., Georgiopoulos M., Apostolopoulou K., Ellul J., Constantoyannis C. Postconcussion syndrome following Mild Head Injuries in Western Greece. Journal of Trauma 69:789-94, 2010.


PRESENTATIONS:

 • International Meetings: 55
 • National Meetings: 36


REVIEWER FOR THE FOLLOWING JOURNALS:

 1. Medical Science Monitor (USA) (2007),
 2. European Journal of Neurology (2007),
 3. Acta Neurochirurgica (2008),
 4. Neural Psychopharmacology and Biological Psychiatry (2010),
 5. Neuroimage (2010),
 6. Case Reports in Neurology (Karger) (2011),
 7. Case Reports in Medicine (2010).


TEACHING EXPERIENCE:

 • More than 10 yrs teaching experience undergraduate and postgraduate level (Medical School of Patras, Greece)
 • Supervisor at Masters and Doctorate level of postgraduate students (Medical School of Patras, Greece)


COURSES:

 1. Advances in clinical oncology course, European School of Oncology.
  Greece, 4-6/5/1989,
 2. Workshop in Image directed surgery for brain tumors.
  World Federation of Neurological Surgeons, Santorini, Greece, 27-29/8/95,
 3. First International - European Symposium on DREZ operation.
  University of Navarra, Spain, 12-15/3/1997,
 4. “Anspach” high speed instrumentation system training.
  Dept. of Neurosurgery, University of Patras, Greece, 12-15/3/1995,
 5. ATLS Course.
  University of Patras, Patras, Greece 5-6/5/1995,
 6. ATLS Course.
  University of Patras, Patras, Greece 2-3/6/2000,
 7. 10thCourse of Interventional Neuroradiology.
  University Hospital of Zurich, Switzerland, 4-8/3/2002,
 8. Troubleshooting with the use of Deep brain and Spinal Cord stimulators.
  Medtronic Course, Vancouver, Canada, 22/11/2002,
 9. International Workshop on Functional Neurosurgery for Movement Disorders, Pain and Psychiatric illness. World society for stereotactic and functional neurosurgery.
  18-19/10/2004, London, England,
 10. 4th Belgian Workshop of Functional neurosurgery for Pediatric Neurosurgery.
  Spa, Belgium, 5-6/5/2005,
 11. International Workshop on Functional Neurosurgery for Movement Disorders, and Mental illness. European society for stereotactic and functional neurosurgery.
  8-9/2/2007, London, England.


INTERESTS:

 • Marathon running,
 • Basketball,
 • Ancient Greek-Roman History.


REFERENCES:

 1. Christopher Honey,
  Associate Professor Vancouver General Hospital, Vancouver, Canada,
  Gordon and Leslie Diamond Health Care Centre,
  8105 - 2775 Laurel Street DHCC, Vancouver General Hospital,
  Vancouver, BC, V5Z 1M9,
  Phone: 604.875.5894,
  Fax: 604.875.4882,
  Email: chris.honey@telus.net

 2. Marwan Hariz,
  Sobell Department of Motor Neuroscience and Movement Disorders, UCL, 12 Queen Square London WC1N 3BG,
  Chair of Functional Neurosurgery Motor Neuroscience & Movement Disorders Institute of Neurology Faculty of Brain Sciences,
  Tel: 2074191860,
  Fax: 2074191860,
  Email: m.hariz@ucl.ac.uk