Χαρακτηριστικές Περιπτώσεις
  • Τραυματικό εξάρθρημα θωρακικής μοίρας προ και μετά το χειρουργείου με ρομποτική νευροπλοήγηση.
  • Στερεοτακτική βιοψία όγκου εγκεφάλου με ρομποτική νευροπλοήγηση
  • Μηνιγγίωμα εγκεφάλου προ και μετά το χειρουργείο
  • Τραυματική θλάση Α3-4 αυχενικού σπονδύλου προ και μετά το χειρουργείο
  • Στένωση και ολίσθηση οσφυικών σπονδύλων προ και μετά το χειρουργείο
  • Αυχενική μυελοπάθεια με στένωση – ολίσθηση προ και μετά χειρουργείου
  • Νευραλγία τριδύμου-διαδερμική συμπίεση με μπαλόνι με ρομποτική νευροπλοήγηση (σε ασθενή με χαρακτηριστικά στενό ωοειδές τρήμα)
  • Τα χαρακτηριστικά slides αφορούν περιπτώσεις ασθενών από το αρχείο του κ. Κωνσταντογιάννη Κωνσταντίνου.